Mission, Vision & Values

Missie

Wij maken van Brussels Airport het multimodale vervoersknooppunt van voorkeur met vlotte verbindingen naar Brussel, België, Europa en de rest van de wereld.

Wij zorgen voor een luchthaven waar het comfort en de beleving van de passagier centraal staan en helpen luchtvaartmaatschappijen en zakenpartners hun doelstellingen te verwezenlijken.

Wij creëren duurzame aandeelhouderswaarde, onderhouden een constructieve relatie met onze buren en bieden onze werknemers een fantastische werkomgeving. 

 

Waarden

Leiderschap

 • We hebben een duidelijke visie voor ogen.
 • We delen kennis en werken samen toe naar de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen.
 • We stimuleren leiderschap op alle niveaus van de organisatie.
 • We scheppen een omgeving die mensen de mogelijkheid en middelen biedt om optimaal te presteren.
 • We vervullen een leidinggevende rol binnen de luchthavengemeenschap van Brussels Airport.

Klantgerichtheid

 • We ontwikkelen een grondige kennis van de behoeften van onze klanten.
 • Tegemoet komen aan de behoeften van de klant is onze hoogste prioriteit.
 • We beseffen dat verschillende klanten verschillende behoeften hebben en handelen daar ook naar.

Integriteit

 • We proberen steeds "juist" te handelen.
 • We zijn eerlijk en duidelijk in de omgang met elkaar.
 • We nemen beslissingen op basis van principes.

Topklasse

 • We streven ernaar om de beste te zijn in alles wat echt van belang is. 
 • We stellen onszelf objectieven die uitdagen en inspireren.
 • We zijn gezond kritisch tegenover de status-quo.
 • We houden onze medewerkers verantwoordelijk voor hun prestaties en belonen ze voor goede resultaten.

Duurzaamheid

 • We streven naar het juiste evenwicht tussen resultaten op korte termijn en de successen op lange termijn.
 • We houden rekening met de impact van onze activiteiten op het milieu, de economie en de maatschappij.


Visie

We connect

 • We outperform European traffic growth
 • We are the Star Alliance Hub in Western Europe
 • We have advanced landside connectivity

We develop

 • We have best practice infrastructure
 • We develop the Airport Village concept
 • We are recognized as an essential economic growth engine in Belgium

We care

 • We are rated by our customers as the airport of choice
 • We are a customer intimate company
 • We are an environmentally conscious airport and a good corporate citizen

We do

 • We realise increased efficiency with our business partners
 • We drive excellence in airport standards, processes & services
 • We are engaged & proud to work for Brussels Airport Company

 

Disclaimer - © Brussels Airport Company