Beleidsverklaring 'Welzijn op het werk'

Welzijn op het werk in al zijn aspecten, zoals bepaald in de Welzijnswet van 4 augustus 1996, met name arbeidsveiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale belasting en leefmilieu, is voor Brussels Airport Company van het hoogste belang en maakt integraal deel uit van een succesvolle bedrijfsvoering.