hd_aboutBAC_nl

Brussels Airport Company is de naamloze vennootschap waaraan de Belgische staat de exploitatie de Brussels Airport heeft toevertrouwd.

De onderneming voor 75% in handen van een consortium van privé-investeerders. De Belgische staat bezit 25% van de aandelen.

Brussels Airport Company nv is de erfgenaam van de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company (BIAC) die in oktober 1998 is ontstaan uit de fusie van de grondactiviteiten van de Regie der Luchtwegen en de nv Brussels Airport Terminal Company (BATC).

BIAC nv werd omgedoopt tot The Brussels Airport Company nv tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 4 oktober 2006. Op 1 juli 2013 veranderde de onderneming haar naam in Brussels Airport Company.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 11 leden. Naast de Voorzitter en de CEO, bestaat de Raad uit zes leden die zijn aangeduid door het consortium van privé-investeerders en drie leden aangeduid door de Belgische staat.