Veelgestelde Vragen

  • Hoeveel cash geld mag ik meenemen ?

Alle reizigers die de EU binnenkomen of verlaten met € 10 000 of meer contant geld, moeten dit bedrag bij de douane aangeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1889/2005, die vanaf 15 juni 2007 van toepassing is. Dit initiatief moet het optreden van de EU tegen witwaspraktijken, terrorisme en criminaliteit ondersteunen en zo helpen de misdaad te bestrijden en de veiligheid te verhogen.

Wie moet er een aangifte indienen?

Iedereen die de Europese Unie binnenkomt of verlaat langs een controlepunt aan de buitengrenzen met € 10 000 of meer contant geld, of het equivalent daarvan in andere valuta's of gemakkelijk omwisselbare effecten (bv. obligaties, aandelen, travellercheques…).

Waar moet ik mijn aangifte indienen?

De aangifte moet ingevuld en ingediend worden bij de douane (of een andere bevoegde instantie) op het controlepunt waarlangs u de EU binnenkomt of verlaat.

Waarom moet ik een aangifte indienen?

  • om illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, te ontmoedigen door het illegale geldverkeer te verstoren,
  • om de wetgeving van de Europese Unie na te leven, en
  • om een boete wegens niet-naleving te vermijden.

Wat gebeurt er als ik geen of een valse aangifte indien?

  • uw geld kan vastgehouden of in beslag genomen worden, en
  • u kunt bestraft worden.

Denk eraan dat sommige lidstaten ook eigen controle- en aangifteregels voor contant geldverkeer binnen de Gemeenschap hanteren. Deze regels komen bovenop die van de EU.

Op de website van de Europese Commissie vindt u achtergrondinformatie en links naar websites van de afzonderlijke lidstaten.